Aktualności

Podziękowanie - buty dla dzieci z Kamerunu

Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

do Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie na rok szkolny 2021/22

znajduje się w zakładce Rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2020 Bilans, rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa do bilansu, fundusz jednostki umieszczone zostały

na stronie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie.

Wirusoochrona

#Wirusoochrona #lekcjaHigieny